Administratorem danych osobowych  jest:

Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Legnicy

ul. Jordana 5/1

59-220 Legnica

tel.: 76 862 83 88 lub 76 862 81 26